22 § Palkkausjärjestelmä

Palkkausjärjestelmä perustuu työn vaativuuden luokitteluun. Vaativuustasoja on viisi.

Vaativuuden arviointiin vaikuttaneita vaativuustekijöitä ovat:

  • turvallisuusriskit
  • suojattavat taloudelliset arvot
  • asiakaspalvelun vaatimukset
  • tehtävän edellyttämät tiedot ja taidot
  • moniammattitaitoisuus
  • rasitustekijät.