Liite 3: Soveltamisohje jakson keskeytymisestä

Siirry sisältöön

Jakson keskeytyminen ja ylityö

Työntekijän työvuorolista on kolmiviikkoisjaksolla:

1. Työntekijä sairastuu kesken 120 tunnin jakson ja saa sairaslomaa 8 päivää. Jaksolla on

 • sairastunteja 48
 • työtunteja 72
 • jaksolla tunteja 120  = ei ylityötä

2. Työntekijä aloittaa vuosilomansa 3. viikolla. Jaksolla on

 • vuosilomatunteja  40 (= 6 lomapäivää á 6,7 tuntia)
 • työtunteja 96
 • tunteja yhteensä 136 = 16 tuntia ylityötä

3. Työntekijän vuosiloma on sovittu alkamaan jakson viimeisellä viikolla tiistaina. Hän kuitenkin sairastuu toisen viikon alussa ja saa sairaslomaa vuosiloman alkuun asti. Jaksolla on

 • työtunteja 48
 • sairastunteja 48
 • lomatunteja 34
 • tunteja yhteensä on 130  = 10 tuntia ylityötä

4. Työntekijän työsuhde alkaa jakson ensimmäisenä lauantaina. Jaksolla on

 • työvelvoitetunnit 93 (= 16 kalenteripäivää)
 • työtunteja 96 = 3 tuntia ylityötä

5. Työntekijä on irtisanoutunut. Työsuhde päättyy jakson ensimmäisen viikon perjantaina. Jaksolla on

 • työvelvoitetunnit 33
 • työtunteja  24  = 10 ”alituntia”

Työnantajalla on oikeus ko. jakson listaa laatiessaan laatia työnteki-jälle työvuoro, joka kattaa kyseiset “alitunnit”.

Sama oikeus on myös niissä tapauksissa, joissa listaan muodostuisi yli‑ tai alitunteja listoja laadittaessa tiedossa olevan syyn vuoksi (vuosiloma tms.). Mikäli keskeytyvässä jaksossa on sovittu pidettäväksi jaksovapaata, käsitellään keskeytyksen ulkopuolelle jääneitä jaksovapaatunteja kuten työtunteja, kun jakson ylityötä lasketaan.

Esim. Kuukausipalkka 1 602 euroa, työsuhteen kesto 13 päivää ja työsuhteen mukainen kerroin 12.

1 602 : 26 x 12 = 739,38 euroa