20 § Osa-aikatyöntekijän arkipyhäkorvaus

Arkipyhiä ovat:

  • loppiainen
  • toinen pääsiäispäivä
  • vapunpäivä
  • helatorstai
  • juhannusaatto
  • itsenäisyyspäivä
  • jouluaatto
  • toinen joulupäivä

Osa-aikatyöntekijälle maksetaan KTA:lla työvuoron mukaista arkipyhäkorvausta enintään 8 tunnilta, jos hän on työssä arkipyhänä.