27 § Ilta- ja yötyölisä

Iltatyölisä  klo 18–22: 1,06 euroa/tunti (1,08 euroa/tunti 1.6.2024 alkaen)
Yötyölisä  klo 22–06: 2,33 euroa/tunti (2,38 euroa/tunti 1.6.2024 alkaen)

Ylityönä, sunnuntaina ja erityislauantaina tehdystä ilta- ja yötyöstä maksetaan
29 § ja 30 §:n mukaiset korvaukset.