27 § Ilta- ja yötyölisä

Iltatyölisä                               Yötyölisä
klo 18–22 klo 22–06
100 senttiä                              220 senttiä tunnilta

Ylityönä, sunnuntaina ja erityislauantaina tehdystä ilta- ja yötyöstä maksetaan 29 § ja 30 §:n mukaiset korvaukset.