52 § Järjestäytymisvapaus

Järjestäytymisvapaus on molemmin puolin loukkaamaton.