54 § Erimielisyyksien sovittelu

Työehtosopimuksen tulkintaa ja rikkomista koskevissa asioissa neuvotellaan ensin työnantajan ja luottamusmiesten välillä sekä sitten liittojen kesken TT-SAK yleissopimuksen mukaisesti. (malli erimielisyysmuistiosta liitteenä)