57 § Sopimuksen voimassaoloaika

Tämä sopimus on liitteineen voimassa 1. päivästä huhtikuuta 2023 maaliskuun 31. päivään 2025 ja sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kahta kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irtisanottu.

Helsingissä 31.3.2023

Palvelualojen työnantajat PALTA ry.              Palvelualojen ammattiliitto PAM ry