57 § Sopimuksen voimassaoloaika

Tämä sopimus on liitteineen voimassa 18 päivästä kesäkuuta 2020 maaliskuun 31. päivään 2022 ja sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kahta kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irtisanottu.

Helsingissä 18.6.2020

Palvelualojen työnantajat PALTA ry.              Palvelualojen ammattiliitto PAM ry