35 § Perustuntipalkka

Tuntipalkka saadaan jakamalla ao. tason kuukausipalkka 162:lla. Sitä käytetään myös ylityö-, sunnuntai- ja erityislauantaikorotusten perustana. 

Soveltamisohje

Perustuntipalkassa otetaan huomioon aikapalkka sisältäen

  • tehtäväkohtainen palkka mukaan lukien palvelusaikalisä,
  • henkilökohtainen palkanosa sekä
  • kohdekohtainen ja tehtäväkohtainen lisä, mikäli niitä maksetaan
    sopimuksen perusteella kaikilta työtunneilta.

Perustuntipalkassa ei oteta huomioon mm. koulutuslisää, erillisenä lisänä olevaa luottamusmieskorvausta, koirakorvausta jne.