33 § Jakson katkeaminen

Työaikalain 20 §:n 3 momentista poikkeavasti jakso ei katkea

  • sairaudesta
  • vuosilomasta tai
  • muusta hyväksyttävästä syystä johtuneen poissaolon vuoksi.

Em. työvuorolistan mukaiset poissaolotunnit lasketaan yhteen työtuntien kanssa jaksoylityötä määrättäessä. Vuosilomapäivän pituus on 6,7 tuntia. (Soveltamisohje liite 3).