14 § Varallaolo ja puhelinohjeet

Varallaolosta on sovittava. Jos varallaolovelvollisuus on pitkäaikaista, on varallaolosta sovittava kirjallisesti. Varallaolosta maksetaan puolet KTA:sta.

Soveltamisohje

Varallaoloon liittyviin työtehtäviin ei sovelleta:

Varallaolosta sovittaessa pitäisi sopia:

Mikäli kohde- tai vuoroesimiehen toimeen kuuluu luonteenomaisena osana velvollisuus antaa vapaa-aikana puhelimitse erityisiä toimintaohjeita, tulee tämä ottaa huomioon vartijan palkkauksessa tai erillisenä lisänä siten kuin paikallisesti sovitaan. (51 §)