14 § Varallaolo ja puhelinohjeet

Varallaolosta on sovittava. Jos varallaolovelvollisuus on pitkäaikaista, on varallaolosta sovittava kirjallisesti. Varallaolosta maksetaan puolet KTA:sta.

Soveltamisohje

  • Varallaolo ei ole työaikaa eikä päivystystä.

Varallaoloon liittyviin työtehtäviin ei sovelleta

  • vähimmäistyöaikaa koskevia määräyksiä, ellei erikseen toisin sovita
  • lepoaikoja koskevia määräyksiä eikä
  • tes 31 §:n määräyksiä.

Varallaolosta sovittaessa pitäisi sopia

  • työhön saapumisaika kutsusta.

Mikäli kohde- tai vuoroesimiehen toimeen kuuluu luonteenomaisena osana velvollisuus antaa vapaa-aikana puhelimitse erityisiä toimintaohjeita, tulee tämä ottaa huomioon vartijan palkkauksessa tai erillisenä lisänä siten kuin paikallisesti sovitaan. (51 §)