29 § Ylityö

Siirry sisältöön

Ylityötä on työ, joka kolmiviikkoisjaksossa ylittää 120 tuntia (ks. myös tes 33 § ja tes liite 3). Tasoittumisjaksossa työvuorolistan mukaisen säännöllisen työajan ylittävä työaika kolmiviikkoisjaksossa korvataan kuten jaksoylityö.

Esimerkkejä ylityön laskennasta tasoittumisjaksossa

Ensimmäinen kolmiviikkoisjakso 128 tuntia: ylityötä on 128 tuntia ylittävä työaika.

Toinen kolmiviikkoisjakso 112 tuntia: ylityötä on 112 tuntia ylittävä työaika.

Työaikaan rinnastetaan aika, jonka työntekijä on ollut jakson aikana poissa työstä

  • vuosiloman
  • arkipyhän
  • vuosivapaan
  • työaikapankkivapaan
  • sairauden tai tapaturman
  • lakisääteisen lääkärintarkastuksen
  • lapsen sairastumisen tai
  • tes 46 §:ssä mainitun syyn vuoksi.

Ylityöstä maksetaan kolmiviikkoisjakson

  • 18 ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 %:lla korotettua tuntipalkkaa ja 
  • seuraavilta ylityötunneilta 100 %:lla korotettua tuntipalkkaa.