6 § Varoitus

Työntekijällä, jolle annetaan varoitus, joka voi johtaa työsopimuksen päättämiseen, on oikeus käyttää avustajanaan luottamusmiestä.

Liitot suosittelevat, että työntekijälle annettu varoitus annetaan tiedoksi yrityksen pääluottamusmiehelle.