Liite 2  Oopperan teknisten esihenkilöiden ja mestareiden palkat ja tehtäväryhmittely

Tätä liitettä sovelletaan vain niihin työntekijöihin, jotka eivät ole sopimuspalkkauksen piirissä.

Tehtäväryhmittely

Nuoremmat esihenkilöt ja nuoremmat mestarit kuuluvat palkkaluokkiin 0–2.

Apulaisesihenkilöt ja apulaismestarit kuuluvat palkkaluokkiin 2–3.

Esihenkilöt ja mestarit kuuluvat palkkaluokkiin 3–4.

Apulaisosastoesihenkilöt/päälliköt, vanhemmat esihenkilöt/mestarit ja päänäytäntöjärjestäjä kuuluvat palkkaluokkiin 5–6.

Nuorempi esihenkilö

Esihenkilö, joka kiinnitetään Oopperan ja Baletin esihenkilöksi. Nuorempana esihenkilönä henkilö voi olla 6 kk ja enintään 3 vuotta riippuen ammattipätevyydestä ja koulutuksesta.

Määrävuotiset pitkäaikaislisät

Oopperassa ja Baletissa palvelevalle vanhemmalle tai ylemmälle esihenkilölle maksetaan määrävuotinen pitkäaikaislisä seuraavasti:

  • ensimmäinen pitkäaikaislisä maksetaan esihenkilölle, joka on ollut alalla 20 vuotta sekä toiminut vähintään 10 vuotta esihenkilönä;
  • toinen pitkäaikaislisä maksetaan esihenkilölle, joka on ollut alalla 25 vuotta sekä toiminut vähintään 15 vuotta esihenkilönä;
  • kolmas pitkäaikaislisä maksetaan esihenkilölle, joka on ollut alalla 30 vuotta sekä toiminut vähintään 20 vuotta esihenkilönä;
  • neljäs pitkäaikaislisä maksetaan esihenkilölle, joka on ollut alalla 35 vuotta sekä toiminut vähintään 25 vuotta esihenkilönä; ja
  • viides pitkäaikaislisä maksetaan esihenkilölle, joka on ollut alalla 40 vuotta sekä toiminut vähintään 30 vuotta esihenkilönä.

Lisien suuruus

Jokaisen lisän suuruus on 1 palkkaluokka.

Ikälisät

Ikälisät säilytetään ennen palkkajärjestelmän uudistamista sovelletun käytännön mukaisina.