Liite 2  Oopperan teknisten esimiesten ja mestareiden palkat ja tehtäväryhmittely

Tehtäväryhmittely

Nuoremmat esimiehet ja nuoremmat mestarit kuuluvat palkkaluokkiin 0–2.

Apulaisesimiehet ja apulaismestarit kuuluvat palkkaluokkiin 2–3.

Esimiehet ja mestarit kuuluvat palkkaluokkiin 3–4.

Apulaisosastoesimiehet/päälliköt, vanhemmat esimiehet/mestarit ja päänäytäntöjärjestäjä kuuluvat palkkaluokkiin 5–6.

Nuorempi esimies

Esimies, joka kiinnitetään Oopperan ja Baletin esimieheksi. Nuorempana esimiehenä henkilö voi olla 6 kk ja enintään 3 vuotta riippuen ammattipätevyydestä ja koulutuksesta.

Määrävuotiset pitkäaikaislisät

Oopperassa ja Baletissa palvelevalle vanhemmalle tai ylemmälle esimiehelle maksetaan määrävuotinen pitkäaikaislisä seuraavasti:

  • ensimmäinen pitkäaikaislisä maksetaan esimiehelle, joka on ollut alalla 20 vuotta sekä toiminut vähintään 10 vuotta esimiehenä;
  • toinen pitkäaikaislisä maksetaan esimiehelle, joka on ollut alalla 25 vuotta sekä toiminut vähintään 15 vuotta esimiehenä;
  • kolmas pitkäaikaislisä maksetaan esimiehelle, joka on ollut alalla 30 vuotta sekä toiminut vähintään 20 vuotta esimiehenä;
  • neljäs pitkäaikaislisä maksetaan esimiehelle, joka on ollut alalla 35 vuotta sekä toiminut vähintään 25 vuotta esimiehenä; ja
  • viides pitkäaikaislisä maksetaan esimiehelle, joka on ollut alalla 40 vuotta sekä toiminut vähintään 30 vuotta esimiehenä.

Lisien suuruus

Jokaisen lisän suuruus on 1 palkkaluokka.

Ikälisät

Ikälisät säilytetään ennen palkkajärjestelmän uudistamista sovelletun käytännön mukaisina.