II Työaika

Siirry sisältöön

6 § Yleiset työaikamääräykset

Sovellettavat määräykset ovat päivätyötä tekevien teknisten esihenkilöiden, mestarien ja teknisten pienryhmien osalta liitteessä 3.

Sovellettavat määräykset ovat näytäntötyötä ja vastaavaa tekevien teknisten esihenkilöiden, mestarien ja teknisten pienryhmien osalta liitteessä 4.

Työaikalain (872/2019) 18 §:n mukaisen työajan enimmäismäärän tasoittumisjakson pituus on 12 kuukautta.

7 § Näytäntövuosittainen työaika

Sovellettavat määräykset ovat päivätyötä tekevien teknisten esihenkilöiden, mestarien ja teknisten pienryhmien osalta liitteessä 3.

Sovellettavat määräykset ovat näytäntötyötä ja vastaavaa tekevien teknisten esihenkilöiden, mestarien ja teknisten pienryhmien osalta liitteessä 4.

8 § Työvuoroluettelo

Työnantajan on laadittava työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen ajankohdat. Työvuoroluettelo on annettava työntekijöille tiedoksi viimeistään edellisen viikon torstaina siten, että siitä ilmenevät työntekijän työvuorot yhdeltä viikolta sitovasti ja seuraavalta alustavasti sekä viikkolepo ja muut vapaapäivät kahdelta viikolta sitovasti.

Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä tai työntekijän suostumuksella. Muutokseen on pyrittävä, mikäli mahdollista, hankkimaan asianomaisen työntekijän suostumus, ja asiasta on joka tapauksessa mahdollisimman pian ja olosuhteisiin soveltuvalla tavalla ilmoitettava sille, jota muutos koskee.

Työnantajan velvollisuudesta laatia työvuoroluettelo voidaan poiketa sellaisen työntekijän ja työntekijäryhmän osalta, joilla on mahdollisuus vaikuttaa työaikoihinsa työehtosopimuksen työaikamääräysten ja työnantajan asettamissa rajoissa.

Soveltamisohje

Painavana syynä pidetään mm. toiminnallisia syitä, esim. ennalta arvaamattomia tilanteita ja sairauspoissaoloja.