Liite 1  Oopperan teknisten pienryhmien palkat ja tehtäväryhmittely

Siirry sisältöön

Tätä liitettä sovelletaan vain niihin työntekijöihin, jotka eivät ole sopimuspalkkauksen piirissä.

Tehtäväryhmä I

1.5.2023  1.933,63 euroa

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta:

1.6.2024  1.981,97 euroa

Työskentely tapahtuu esihenkilön antamien työohjeiden ja/tai työpiirustusten perusteella tehtäväkokonaisuuteen liittyen.

Kampaaja
Valmistaa näytäntöjen ja harjoitusten vaatimat kampaukset, suorittaa hiuslaitteiden kiinnitykset sekä huoltaa peruukit.

Maskeeraaja
Valmistaa näytäntöjen ja harjoitusten vaatiman naamioinnin.

Kampaaja-maskeeraaja

Tehtäväryhmä II

1.5.2023  2.043,79 euroa

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta:

1.6.2024  2.094,88 euroa

Työskentely tapahtuu esihenkilön antamien työohjeiden ja/tai työpiirustusten perusteella tehtäväkokonaisuuteen liittyen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää erityiskoulutusta tai muulla tavoin hankittua pätevyyttä.

Äänioperaattori
Suorittaa näytäntöjen ja harjoitusten vaatimat ääni- ja kuvalaitteiden asennus-, siirto- ja varastointityöt, suorittaa tallennus- ja toistotehtävät sekä näihin liittyvät huolto-, käyttö ja ohjelmointityöt vastaten tehtäväalueen osakokonaisuuksista.

Valaistusoperaattori
Suorittaa valopöytien käyttö- ja ohjelmointitehtäviä tai toimii valaistusmestarin apulaisena vastaten osakokonaisuuksista.

Näyttämöoperaattori
Suorittaa näyttämökoneistojen käyttö- ja ohjelmointitehtäviä ja toimii näyttämömestarin apulaisena vastaten osakokonaisuuksista.

Näytäntöjärjestäjä
Näytäntöjärjestäjän päävastuualueena on oopperan harjoituksiin ja esityksiin liittyvien näyttämötoimintojen dokumentointi ja komennot teknisille ja taiteellisille toimijoille.

Vahtimestarit

1.5.2023  1.826,63 euroa

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta:

1.6.2024  1.872,30 euroa

Vahtimestari
Vastaa kiinteistön teknisistä valvonta- ja viestintäjärjestelmistä, niiden ylläpidosta ja käytöstä sekä pienkuljetusten järjestelyistä.

Aulavahtimestari
Huolehtii yleisön palvelusta, järjestyksenpidosta ja turvallisuudesta oopperan tiloissa.

Soveltamisohje

Vahtimestarit noudattavat teknisten pienryhmien säännöksiä soveltuvin osin.

Tehtäväkohtainen palkanlisä

Seuraaville maksetaan tehtäväkohtaista euromääräistä palkanlisää.

Vanhempi äänioperaattori
Äänioperaattorin tehtävien lisäksi toimii äänimestarin apulaisena.

Vaativat tehtävät
Mikäli työntekijän henkilökohtainen tehtäväkokonaisuus on poikkeavan laaja, monipuolinen tai erityistä ammattitaitoa ja itsenäisyyttä vaativa, maksetaan hänelle euromääräinen ammattitaitolisä (aikaisemmin suuruudeltaan kaksi palkkaluokkaa).

Ikälisät
Ikälisät säilytetään ennen palkkajärjestelmän uudistamista sovelletun käytännön mukaisina.