18 § Työjärjestys

Työntekijä on velvollinen noudattamaan  Avecra  Oy:n  ja VR:n laatimia ohjesääntöjä.