2 § Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytymisoikeus

1. Työnantaja ottaa ja erottaa työntekijät.

     Työnantaja johtaa ja jakaa työtä.

2. Järjestäytymisoikeus on molemmin puolin loukkaamaton.

3. Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan seuraavia sopimuksia:

 • Yleissopimus 1.10.2017
 • Luottamusmiessopimus 1.1.2021
 • Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta 1.1.2021
 • Sopimus yhteistoiminnasta 1.10.2017
 • Koulutussopimus 1.1.2021
 • Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla
 • Työpaikkaruokailua koskeva sopimus 1.10.2017
 • Työehtosopimuslain mukaisia hyvityssakkoja koskeva pöytäkirja 1.10.2017
 • Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä 1.10.2017
 • Sopimus työssäoppimisesta 1.3.2018
 • Avecra Oy:n työsuojelu- ja luottamusmiesorganisaatiota koskeva pöytäkirja
 • Pöytäkirja yrityskohtaiseen sopimiseen perustuvasta vuosityöaikajärjestelmästä.

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen osapuolina ovat työntekijöiden puolella Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja työnantajan puolella Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.