1 § Sopimuksen ulottuvuus

Tällä työehtosopimuksella määrätään Avecra Osakeyhtiön palveluksessa työskentelevien junapalveluhenkilökuntaan kuuluvien työaikalain alaisten työntekijöiden ja esihenkilöiden työ- ja palkkaehdot.