23 § Sopimuksen tiedottaminen

Tämä sopimus on pidettävä työntekijöiden nähtävillä.