Esimerkkejä luvanhaltijan edustajan lisän ja matkarahan maksamisesta

Esimerkkivuoro 979 – 954 – 109 -114

Junavuorojen työaika kohdistetaan sille junalinjalle, jolla työ tehdään.

Työaika yhteensä 06.15 – 19.15 = 13 t.

Työvuoron aikana työntekijä toimii kaikissa junissa luvanhaltijan edustajana.

Työaika on junalinjoittain jaoteltuna:

Anniskelu tapahtuu sinä aikana, kun junassa on matkustajia.

Luvanhaltijan edustajan lisä maksetaan junan kulkuajalta:

*anniskelu aloitetaan klo 09.00

Luvanhaltijan edustajan lisä maksetaan yhteensä 4 tunnilta 53 minuutilta.

Lisäksi vuorolta maksetaan:
iltalisä 1 tunnilta 15 minuutilta (18.00 -19.15)
matkaraha 13 tunnilta (06.15-19.15),  koska vuoro tehdään saman vuorokauden aikana, jolloin työaika on sama kuin matkaraha-aika.

V-päivänä, sunnuntaina, muuna kirkollisena juhlapyhänä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä iltalisä, yölisä ja luvanhaltijan edustajan lisä maksetaan 100 %:lla korotettuna.

Esimerkkivuoro 24 – 963 – 972

(vuoro sijoittuu kahdelle vuorokaudelle)

PÄIVÄ 1.
Junavuorojen työaika kohdistetaan sille junalinjalle, jolla työ tehdään.
Työaika yhteensä 09.45 – 23.45 = 14 t.
Työvuoron aikana työntekijä ei toimi kaikissa junissa luvanhaltijan edustajana.

Työaika on junalinjoittain jaoteltuna:

Anniskelu tapahtuu sinä aikana, kun junassa on matkustajia.

Luvanhaltijan edustajan isä maksetaan junan kulkuajalta:

* ma-la-vuoro ajetaan välillä Oulu-Helsinki, työntekijä ei toimi luvanhaltijan edustajana.

** su-vuoro ajetaan välillä Rovaniemi-Helsinki, työntekijä toimii luvanhaltijan edustajana.

Luvanhaltijan edustajan lisä maksetaan yhteensä maanantai-lauantaivuoroilta 4 tunnilta 21 minuutilta ja sunnuntaivuoroilta 11 tunnilta 23 minuutilta.

Lisäksi vuorolta maksetaan:

ltalisä 5 tunnilta 45 minuutilta (18.00 -23.45)
matkaraha 17 tunnilta (09.45-03.00),  koska vuoroon sisältyy yöpyminen toisella paikkakunnalla.

Esimerkkivuoro 23

(vuoro sijoittuu kahdelle vuorokaudelle)

PÄIVÄ 2.
Junavuorojen työaika kohdistetaan sille junalinjalle, jolla työ tehdään.
Työaika yhteensä 08.30 – 15.30 =  7 t.

Työtä tehdään vain yhdellä junalinjalla:

Anniskelu tapahtuu sinä aikana, kun junassa on matkustajia.

Luvanhaltijan edustajan lisä maksetaan junan kulkuajalta:

Luvanhaltijan edustajan lisä maksetaan yhteensä 5 tunnilta 45 minuutilta.

Lisäksi vuorolta maksetaan:
matkaraha 12 tunnilta 30 minuutilta (03.00-15.30), koska vuoroon sisältyy yöpyminen toisella paikkakunnalla.

V-päivänä, sunnuntaina, muuna kirkollisena juhlapyhänä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä iltalisä, yölisä ja luvanhaltijan edustajan lisä maksetaan 100 %:lla korotettuna.