17 § Jälkilaskut

1. Jälkilaskut on esitettävä työntekijälle viimeistään kahden viikon kuluessa aiheen ilmaantumisesta.

Ennen jälkilaskun kirjoittamista on työntekijälle varattava mahdollisuus tutustua sen perusteena oleviin asiakirjoihin sekä näkemyksensä esittämiseen asiasta.

Jälkilaskutusta ei tule vaatia, jos työntekijän mukana on ollut harjoittelija / perehdytettävä, ellei laskutukselle ole perusteltua syytä.

2. Jälkilaskuihin sovelletaan TSL 12 luvun 1 §:n määräyksiä.