17 § Jälkilaskut

1. Jälkilaskut on esitettävä työntekijälle viimeistään kahden viikon kuluessa aiheen ilmaantumisesta.

Ennen jälkilaskun kirjoittamista on työntekijälle varattava mahdollisuus tutustua sen perusteena oleviin asiakirjoihin sekä näkemyksensä esittämiseen asiasta.

2. Jälkilaskuihin sovelletaan TSL 12 luvun 1 §:n määräyksiä.