Pöytäkirja Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta

Siirry sisältöön

 Aika 17.4.2023 

Paikka Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n toimisto

Läsnä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat

         

1 § Sopimuskausi 

Sopimus on voimassa 1.4.2023 – 30.4.2025.

2 § Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan 1.7.2023 lukien 4,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Olosuhdelisiä ja pääluottamusmiehelle maksettavaa korvausta korotetaan 1.7.2023 6 prosentilla.

Matkarahaa korotetaan 1.1.2024 lukien kolmella sentillä.

Palkkoja korotetaan 1.7.2024 lukien 1,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

3 § Kertaerä

Toukokuun 2023 säännönmukaisen palkanmaksun yhteydessä kokoaikatyöntekijälle maksetaan kertaerä 100 euroa. Osa-aikaiselle kertaerä maksetaan työsopimustuntien suhteessa.

Toukokuun 2024 säännönmukaisen palkanmaksun yhteydessä kokoaikatyöntekijälle maksetaan kertaerä 100 euroa. Osa-aikaiselle kertaerä maksetaan työsopimustuntien suhteessa.

Kertaerän maksuedellytykset:

  • työsuhde on alkanut viimeistään 1.10.2022  ja on edelleen voimassa kertaerän maksuajankohtana
  • kertaerä maksetaan myös, jos työntekijä on maksuajankohtana lomautettuna, sairaana tai perhevapaalla
  • kertaerää ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ennen kertaerän maksuajankohtaa
  • kertaerää ei oteta huomioon muita palkkaeriä (esim. vuosilomapalkka, lomaltapaluuraha, ylityöt jne) maksettaessa.

4 § Tekstimuutokset

Osapuolet ovat sopineet liitteen 1 ja 2 mukaisista tekstimuutoksista.

Osapuolet ovat sopineet, että työehtosopimuksen esimies-termi muutetaan esihenkilöksi.

5 § Työryhmät

Osapuolet ovat sopineet liitteen 3 mukaisista työryhmistä.

Helsingissä 17 huhtikuuta 2023

MATKAILU-  JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY