Pöytäkirja Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta

Siirry sisältöön

 Aika 31.3.2022 

Paikka Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n toimisto.

Läsnä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n, Avecra Oy:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat.

         

1 § Sopimuskausi 

Sopimus on voimassa 1.4.2022 – 31.3.2024

2 § Palkankorotukset

Vuosi 2022

Palkkoja korotetaan 1.7.2022 lukien 2,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Olosuhdelisiä, sekä pääluottamusmiehelle maksettavaa korvausta korotetaan vastaavassa ajankohdassa 2,0 prosentilla.

Matkarahaa korotetaan 1.1.2023 lukien 2,0 prosentilla.

Vuosi 2023

Sopimuskauden toisesta palkkaratkaisusta neuvotellaan liittojen välillä erikseen. Mikäli palkkaratkaisusta ei päästä liittojen kesken sopimukseen viimeistään 15.2.2023, työehtosopimus on irtisanottavissa 28.2.2023 mennessä päättymään 31.3.2023.

3 § Tekstimuutokset

Osapuolet ovat sopineet liitteen 1. mukaisista tekstimuutoksista.

4 § Työryhmät

Osapuolet ovat sopineet työaikatyöryhmän selvittämään yötyöntekijän (90 h / 3viikkoisjakso) työaikajärjestelmään ja kaikkiin sen määräyksiin, sekä työehtosopimuksen 6a §:n mukaisen työajantasoittumisjärjestelmään liittyvien määräysten kehittämistä. Lisäksi sovittiin, että perhevapaauudistuksen aiheuttamat muutostarpeet käsitellään erillisessä työryhmässä.

5 § Päivystyskokeilu

Osapuolten viime sopimuskaudella sopimaa päivystyskokeilua jatketaan 1.4.2022 – 31.3.2024 välisen ajan.

Helsingissä 31.3.2022

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry