Pöytäkirja Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta

 Aika: 13.1.2021 

Paikk: Palvelualojen ammattiliiton keskustoimisto

Läsnä: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n, Avecra Oy:n sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n edustajat

1 §               
Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta välille 1.10.2020–31.3.2022.

2 §               
Osapuolet ovat sopineet liitteen 1. mukaisista tekstimuutoksista, jotka astuvat voimaan 1.2.2021.

3 §               
Osapuolet ovat sopineet liitteen 2. mukaisista tekstimuutoksista, jotka astuvat voimaan 1.1.2022.

4 §              
Sopimuskauden palkankorotuksesta sovitaan erikseen 31.3.2021 mennessä. Mikäli osapuolet eivät pääse asiasta sopimukseen, niin työehtosopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa 31.3.2021.

5§               
Osapuolet perustavat työryhmän selvittämään lepoaikoihin, työajantasoittumisjärjestelmään ja Z-päivien siirtämiseen liittyvien määräysten kehittämistä.

Lisäksi sovittiin että, liitot voivat sopimuskauden aikana sopia erilaisista työaika- ja palkkausjärjestelmiin sekä luottamusmiesorganisaatioon liittyvistä kokeiluista.

 

 

Helsingissä 13.1.2021

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY
MATKAILU-  JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY