5 § Palkkaus

Siirry sisältöön

Kuukausipalkkaa maksetaan työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 113,5 tuntia kolmessa viikossa. Vähimmäispalkat sekä työaikalisät ja matkarahat määräytyvät palkkaliitteen mukaisesti. Kuukausipalkan jakaja on 159. Palvelusvuosilisä määräytyy sen mukaan, kuinka pitkään työntekijä on ollut senhetkisen työnantajan palveluksessa.

Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi lasketaan työssäoloajan lisäksi esimerkiksi:

 • lomautusaika, enintään 75 työpäivää kerrallaan
 • sairausaika siltä osin, kun työntekijä on oikeutettu sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan
 • erityisraskaus-, raskaus- ja vanhempainvapaa-aika
 • työskentely saman yrityksen eri toimipisteissä
 • koulutussopimuksen mukainen koulutuksen kestoaika
 • aiemmat työsuhteet samaan työnantajaan, mikäli työsuhde on katkennut työn vähyyden, määräaikaisuuden tai muun vastaavanlaisen syyn takia
 • liikkeen luovutustapauksissa aiemman työnantajan palveluksessaoloaika
 • työvoimavuokrausta harjoittavan yrityksen kautta Avecra Oy:ssä junatarjoilijana 1.1.2011 jälkeen työskennelty aika
 • muun työnantajan palveluksessa vastaavassa tehtävässä 1.4.2022 jälkeen työskennelty aika

Palvelusvuosilisä maksetaan sen palkanlaskentakauden alusta, joka alkaa lähinnä vuosiportaan täyttymisen jälkeen.

Osa-aikatyöntekijän oikeus palvelusvuosilisään määräytyy edellä mainituin tavoin.

Koululaisen palkka

Peruskoulun ja lukion sekä muun kuin majoitus- ja ravitsemisalan ammatillisen oppilaitoksen oppilaalle voidaan maksaa koululaisen palkkaa enintään kaksi kuukautta. Koululaisen palkka on 70 % asianomaisen palkkaryhmän palkasta.

Osakuukauden palkka

Palkanmaksukauden alkaessa, keskeytyessä tai päättyessä kesken palkanlaskentakauden, osakuukauden palkka lasketaan:

 • jakamalla työntekijän kuukausipalkka ko. kuukauden kalenteripäivillä ja
 • kertomalla näin saatu päiväpalkka ko. kuukauden palkalliseen jaksoon sisältyvillä kalenteripäivillä.