Avecran junapalveluhenkilökunnan palkat 1.4.2021

Siirry sisältöön

Palkat 1.4.2021

  1. Junapalveluhenkilökunta / varastotyöntekijä
  2. Varaston esimies
  3. Junapalvelun esimies

Lisät

Iltatyölisä 1,10 €/t

Yötyölisä 2,12 €/t

Perehdyttäjälisä 9,33 €

Luvanhaltijan edustajan lisä 0,40 €/t

Varaston olosuhdelisä 0,04 €/t 1.11.2021 alkaen 0,38 €/t

Matkaraha 0,86 €/t 1.11.2021 alkaen 1,20 €/t

Pääluottamusmiehelle työajan ulkopuolella suoritettavista tehtävistä maksettava korvaus 1.4.2021 alkaen on 210 €/kk.