Palkkaliite 1.5.2022 alkaen

Siirry sisältöön

1. Vuosiportaat

Kaupan työehtosopimuksen vuosiportaat ovat seuraavat:

2. Vaativuustasojen yleiskuvaus

Vaativuustasojen yleiskuvaus otettiin käyttöön 1.5.2008. Vaativuustasojen yleiskuvauksen palkkaryhmät ovat: A, B1, B2, C1, C2 ja D.

Käytännössä vaativuustasojen yleiskuvaus koskee sellaisia työntekijöitä, joilla ei ole työehtosopimuksessa taulukkopalkkoja. Vaativuustasojen yleiskuvaus ei koske työntekijöitä, joilla on taulukkopalkat. Vaativuustasoon sijoittelu tehdään tämän palkkaliitteen mukaisten yleiskuvausten ja tes-nimikkeiden avulla.

3. Konttoritöiden vaativuustasot

Määriteltäessä konttoritöiden vaativuustasoa on tehtävän sisältö nimikkeestä riippumatta ensin selvitettävä.  Tämän jälkeen arvioidaan vaativuustasojen yleismääritelmien perusteella, mitä yleistä vaativuustasoa ko. tehtävä lähinnä vastaa.

Tehtävän koostuessa kahdesta tai useammasta eritasoisesta osatoiminnosta, on ratkaisua tehtäessä otettava huomioon kuhunkin vaativuustasoon kuuluvien töiden aikaosuudet ja painoarvot sekä näin muodostuva keskimääräinen vaativuustaso.

Eri vaativuustasojen kohdalla on mainittu joitakin esimerkkejä tehtävänimikkeistä, jotka voivat kuulua kysymyksessä olevaan vaativuustasoon.  Vaativuustason ratkaisee kuitenkin tehtävän vaativuus eikä vaativuustasossa mainittu esimerkkitehtävä.

4. Palkkaryhmät

Palkkaryhmät ovat: A, B1, B2, C1, C2 ja D.

Lähetin, pullojen ja asiakaskärryjen käsittelyyn liittyvät tehtävät sekä muut avustavat tehtävät kuuluvat palkkaryhmään A.

Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiesten palkkaryhmät

Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiesten palkkaryhmät ennen 1.4.2018 määräytyivät 1.2.2017–31.1.2018 voimassa olleen Kaupan työehtosopimuksen mukaan.

Esimiehen palkkaryhmittelyä sovellettaessa edellytetään henkilön toimivan esimiehenä. Palkkaryhmää harkittaessa on ratkaisevaa työ, jota esimies pääasiallisesti suorittaa.

5. Taulukkopalkat 1.5.2022 alkaen

Tätä edeltävät taulukkopalkat ovat olleet voimassa 1.4.2021–30.4.2022 (alla)

Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.5.2022 alkaen

Tukkumyyjät II ja III 1.5.2022 alkaen

Asentajat ja huoltomiehet 1.5.2022 alkaen

Huolto- ja liikenneasemien ravintolatyöntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.5.2022 alkaen

Huolto- ja liikenneasemaravintola: luvanhaltijan edustajan sijaisen tuntipalkat 1.5.2022 alkaen

Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiesten kuukausi- ja tuntipalkat 1.5.2022 alkaen

6. Taulukkopalkat 1.4.2021-30.4.2022

Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.4.2021-30.4.2022

Koululaisen palkka on 70 % ja harjoittelijan palkka 85 % kunkin ammatin alimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta.

Konttoriharjoittelijan palkka on 85 % konttorityöntekijän ko. vaativuustason 1. vuoden palkasta.

Tukkumyyjät II ja III 1.4.2021–30.4.2022

Asentajat ja huoltomiehet 1.4.2021–30.4.2022

Huolto- ja liikenneasemien ravintolatyöntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.4.2021–30.4.2022

*Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Huolto- ja liikenneasemaravintola: luvanhaltijan edustajan sijaisen tuntipalkat 1.4.2021–30.4.2022

Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiesten kuukausi- ja tuntipalkat 1.4.2021–30.4.2022

7. Lisät 1.5.2022 alkaen

Tätä edeltävät lisät ovat olleet voimassa 1.3.2016-30.4.2022 (alla)

8. Lisät 1.3.2016-30.4.2022

(Huom. Kielilisään tullut muutos 1.4.2018)

*Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa