Ammattiryhmäpöytäkirja 4 PROVISIOPALKKAISET MYYJÄT

Siirry sisältöön

1 §  Henkilökohtainen provisiopalkka

Provision osalta noudatetaan seuraavaa:

  • Provisio maksetaan täysimääräisenä huolimatta kaupan jälkeen tavarassa ilmenneestä virheestä, jos virhe on syntynyt tavaran valmistuksen 
    tai 
    kuljetuksen aikana eikä se ole ollut tiedossa kauppaa tehtäessä.
  • Myyjällä on oikeus työsuhteen päättymisen jälkeen erääntyviin provisioihin samojen periaatteiden mukaan kuin työsuhteen jatkuessa.
  • Siirrettäessä myyjä työsopimuksen mukaisesta työstä olennaisesti poikkeavaan työhön siirron vaikutus provision kertymään selvitetään.

2 § Keskimääräinen päiväpalkka

1. Keskimääräinen päiväpalkka provision osalta lasketaan 2 kertaa kalenterivuodessa 12 edellisen kalenterikuukauden (laskenta-aika) ansion perusteella.

Laskenta-aikana säännölliseltä työajalta maksettu ja maksettavaksi erääntynyt provisio jaetaan laskenta-ajan todellisilla työpäivillä.

Tuntipalkka lasketaan jakamalla päiväpalkka työpäivän keskimääräisillä tunneilla.

2. Liitot suosittelevat laskenta-ajoiksi 1.4.–31.3. ja 1.10.–30.9. välisiä aikoja.

3. Työsuhteen alkaessa kesken kalenterivuotta käytetään laskentaperusteena työsuhteeseen sisältyneiden kalenterikuukausien keskimääräistä ansiota.

Muilta osin noudatetaan 1. kohtaa.