Ammattiryhmäpöytäkirjat 6 TUKKUMYYJÄT JA OSTAJAT

Siirry sisältöön

1 § Ulottuvuus

1. Pöytäkirja koskee tukkukaupan tukkumyyjiä ja myyntityöhön liittyvässä asiakasneuvonnassa työskenteleviä.

2. Pöytäkirja ei koske tukkumyyjää, joka saa osan tai koko palkan provisiona.

2 §  Vaativuustasot

1. Vaativuustasoihin sijoittelussa otetaan huomioon mm. seuraavia vaativuustekijöitä:

 • tehtävän edellyttämä aktiivisuus ja itsenäisyys
 • vastuu ja itsenäisen päätöksenteon laajuus
 • tehtävän edellyttämä erityisasiantuntemus
 • liiketaloudellisten tekijöiden hallinta
 • suunnittelutehtävät
 • uusien asiakkaiden hankinta
 • ohjaus- ja esihenkilötehtävät.

2. Tukkumyyjien vaativuustasot ovat seuraavat:

Tukkumyyjä I

Normaali myyntityö, jolle on tyypillistä:

 • myynti ja tarjonta ohjeiden mukaan
 • tilausten vastaanotto
 • myyntimatkat ohjeiden mukaan
 • täydennystilaukset
 • vastaavan tasoinen ostotyö ohjeiden mukaan.

Tukkumyyjä I:n palkkaryhmä on D.

Tukkumyyjä II

Vaativa myyntityö, jolle on tyypillistä:

 • vastuu tavararyhmän kaikkien artikkeleiden tarjonnasta ja myynnistä
 • osallistuminen myös ostotoimintaan
 • asiakkaiden ohjaus ja neuvonta
 • myynnin edistäminen
 • myyntimatkat ohjeiden mukaan
 • vastaavan tasoinen ostotyö.

Tukkumyyjä III

Erittäin vaativa myyntityö, jolle on tyypillistä:

 • tehtävien itsenäisyys, esimerkiksi vuosisopimusten, asiakkaiden ja tarjousten suhteen
 • vaativien markkinointitehtävien itsenäinen suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • vastaavan tasoinen ostotyö.

Tukkumyyjä II:n ja III:n taulukkopalkat ovat palkkaliitteessä.

3 § Muut määräykset

Muuten noudatetaan työehtosopimuksen ja sen toimihenkilöiden työehtomääräyksiä.