I. Yleiset ehdot

Siirry sisältöön

1 § Soveltamisala

Tätä sopimusta noudatetaan Veikkaukseen työsuhteessa oleviin työntekijöihin.

2 § Työsuhteen alkaminen

1. Työsuhteen alkaessa voidaan sopia työsopimuslain mukaisesta koeajasta.

2. Työsopimus tulee tehdä kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

3. Työnantajan edustaja selvittää työhön tulevalle uudelle työntekijälle lyhyesti alan järjestö- ja neuvottelusuhteet ja ilmoittaa, kuka toimii työpaikan luottamusmiehenä ja missä luottamusmies on tavattavissa.

3 § Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus

Työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja erottaa työntekijöitä.

Lisätyötä tarjotaan työsopimuslain 2 luvun 5 § mukaisesti, ellei paikallisesti ole toisin sovittu (30 §).

Järjestäytymisoikeus on molemmin puolin loukkaamaton.

4 § Työsuhteen päättyminen

Työsuhteen päättyessä noudatetaan seuraavia irtisanomisaikoja:

Työnantajan irtisanoessa

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään vuoden
  • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli vuoden, mutta enintään 4 vuotta
  • 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 4, mutta enintään 8 vuotta
  • 4 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 8, mutta enintään 12 vuotta
  • 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 12 vuotta.

Työntekijän irtisanoutuessa

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään 5 vuotta
  • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta.

5 § Muut sopimukset

Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan alla mainittuja keskusjärjestösopimuksia, ellei niistä liittojen välillä ole toisin sovittu:

  • yleissopimus 1990 (TT – SAK 4.6.1997, muutettu 10.5.2001)
  • yhteistoimintasopimus PT – SAK 1997 (muutettu 4.5.2001).