1. SOVELTAMISALA

Siirry sisältöön

1 § Sopimuksen ulottuvuus

Sopimusta noudatetaan majoitus- ja ravitsemisalalla sekä siihen verrattavassa tai läheisesti liittyvässä tai sitä tukevassa toiminnassa, jäljempänä mainituissa matkailu- ja vapaa-ajan palveluissa sekä edellisiin liittyvissä hyvinvointipalveluissa.

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat tyypillisesti:

 • ravintolat, kahvilat, pubit, yökerhot
 • catering-yritykset ja henkilöstöravintolat
 • eines- ja valmistuskeittiöt
 • hotellit ja muut majoitusliikkeet
 • kylpylät ja hyvinvointikeskukset
 • leirintä- ja caravanalueet
 • loma- ja mökkikylät 
 • maaseutumatkailupalvelut
 • huolto- ja liikenneasemat
 • keilahallit
 • loma- ja kurssikeskukset
 • kongressikeskukset
 • kotimaisten matkailupalvelujen edistäminen, myynti, markkinointi ja välitys.

Sopimus koskee työaikalain alaisia esihenkilöitä ja työnantajan määräämiä varsinaisia vastaavia hoitajia edellyttäen, että henkilön tehtävänä on johtaa tai valvoa työntekijöiden työtä. Sopimuksen soveltamispiiriin kuuluva voi myös tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa ja valvottaviensa työntekijöiden työhön.

Sopimusta ei sovelleta:

 1. henkilöihin, joilla on itsenäinen johtava asema yrityksessä tai sen osassa eikä
 2. henkilöihin, joilla työnantajan edustajana on oikeus neuvotella ja päättää työntekijöiden palkka- ja muista työehdoista. Edellytyksenä on, että asianomaisella on jatkuva itsenäinen oikeus ottaa sekä erottaa työntekijöitä sekä neuvotella ja päättää paikallisesti palkka- ja muista työehdoista työntekijöitten tai heidän edustajiensa kanssa työehtosopimusten mukaan käytävissä neuvotteluissa.

Mikäli jäljempänä ei vastaavien hoitajien osalta muuta ole erikseen mainittu, noudatetaan heidän työ- ja palkkaehdoissaan esihenkilöitä koskevia määräyksiä.

Sopimuksen osana noudatetaan seuraavia sopimuksia:

 • Yleissopimus 1.10.2017
 • Luottamusmiessopimus 1.1.2021
 • Koulutussopimus 1.1.2021
 • Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla
 • Työpaikkaruokailua koskeva sopimus 1.10.2017
 • Työehtosopimuslain mukaisia hyvityssakkoja koskeva pöytäkirja 1.10.2017
 • Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä 1.10.2017
 • Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta 1.1.2021
 • Sopimus yhteistoiminnasta 1.10.2017
 • Sopimus työssäoppimisesta 1.3.2018