7. MATKAT

Siirry sisältöön

30 § Matkakustannukset

1. Matkakustannukset

Esihenkilön joutuessa matkustamaan työnantajan määräyksestä, matkakustannukset korvataan vaihtoehtoisesti:

  • yrityksen matkustussäännön mukaan tai sen puuttuessa
  • verohallinnon päätöksen mukaan.

2. Yrityksen matkustussääntö

Yrityksen matkustussäännössä päivärahojen ja muiden matkakustannusten korvausten perusteet ja taso määräytyvät kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päätöksen mukaisesti.

Yrityksen matkustusohjesäännössä voidaan poiketa verohallinnon ohjeista seuraavissa tapauksissa:

  1. Ensihenkilö tehdessä työmatkan alueellisesti rajatussa ja usean kunnan alueella toimivassa yrityksessä. 

    Muissa yrityksissä päivärahaa suoritetaan työmatkan suuntautuessa yrityksen toimipaikkakunnan, sen läheisen vaikutuspiirin tai esihenkilön säännöllisen työntekemispaikan ulkopuolelle.
  2. Esihenkilön osallistuessa yrityksen tai yritysryhmittymän sisäiseen koulutukseen työnantajan maksaessa ateriointi- ym. kustannukset. 

    Toiselta paikkakunnalta tai yrityksen toimialueen ulkopuolelta koulutukseen matkustavalle maksetaan kuitenkin päiväraha matkustamiseen käytetyltä ajalta.