I   Yleiset määräykset

Siirry sisältöön

1 § Soveltamisala

Tätä työehtosopimusta sovelletaan kiinteistöpalvelualalla työskentelevien työntekijöiden työsuhteissa.

Pöytäkirjamerkintä

Kiinteistöpalvelualan työtehtäviä ovat mm.

  • puhdistus- ja siivoustehtävät
  • kiinteistönhoitotehtävät
  • tekniset palvelutehtävät
  • toimitilapalvelutehtävät
  • viherpalvelutehtävät

ja näihin läheisesti liittyvät tehtävät.

2 § Keskusjärjestösopimukset

Tämän sopimuksen osana noudatetaan yhteistoimintasopimusta PT – SAK 3.12.1997 (10.5.2001).

Jos keskusjärjestöt sopivat sopimuskauden aikana uusia sopimuksia, otetaan ne tämän työehtosopimuksen osaksi, jos osapuolet näin erikseen sopivat.

3 § Koulutussopimus

Työehtosopimuksen osana noudatetaan Kiinteistötyönantajat ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välistä koulutussopimusta (liite 4).