Työehtosopimuslain mukaisia hyvityssakkoja koskeva pöytäkirja

Siirry sisältöön

Hyvityssakkojen enimmäismäärät 1.10.2017 lukien

Paikallisen ammattiyhdistyksen ja yksittäisen työnantajan hyvityssakkojen enimmäismäärät ovat 1.10.2017 lukien työehtosopimuslaista poiketen 2.590 euroa.

Tämä sopimus tulee voimaan 1.10.2017 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

MATKAILU-JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY