15 § Erityisäitiys-, äitiys‑, isyys‑, vanhempain- ja hoitovapaa

1. Työntekijän oikeus erityisäitiys-, äitiys-, isyys‑, vanhempain- ja hoitovapaaseen sekä osittaiseen hoitovapaaseen määräytyvät työsopimuslain ja sairausvakuutuslain perusteella.

2. Työntekijän ollessa poissa työstä yli lakisääteisen äitiys‑, isyys‑ ja vanhempainvapaan, ei tällaista poissaoloaikaa oteta huomioon työssäoloajan veroisena määriteltäessä työsuhteen kestoaikaan sidottuja etuuksia, ellei muuta ole laissa säädetty tai erikseen sovittu.