Pöytäkirja huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta

Siirry sisältöön

Aika 15.10.2020

Paikka Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimisto

Läsnä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat

1 §

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet huvi-, teema- ja elämyspuistoalan työehtosopimuksen uudistamisesta ajanjaksolle 1.10.2020–31.3.2022.

2 §

Sopimuskausi sisältää kaksi palkkaratkaisujen toteuttamisajankohtaa.

Ensimmäinen palkkaratkaisu tulee voimaan 1.3.2021 ja sen sisällöstä neuvotellaan helmikuun loppuun mennessä. Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkkaratkaisun sisällöstä, päättyy työehtosopimuksen voimassaolo ilman irtisanomista 31.3.2021.

Toinen palkkaratkaisu tulee voimaan 1.11.2021 ja sen sisällöstä neuvotellaan lokakuun 2021 loppuun mennessä. Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkkaratkaisun sisällöstä, päättyy työehtosopimuksen voimassaolo ilman irtisanomista 30.11.2021.

3 §

Palkkaratkaisun yhteydessä selvitetään mahdollisuudet paikkakuntakalleusluokituksen poistamiseen ja palkkataulukkojen yhdenmukaistamiseen.

4 §

Osapuolet ovat sopineet liitteen 1 mukaisista tekstimuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2021.

5 §

Osapuolet ovat sopineet liitteen 2 mukaisesta mahdollisuudesta sopia paikallisesti työvuorolistan poikkeuksellisesta julkaisusta sopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin ja menettelytavoin. Sopimus tulee voimaan 1.10.2020 ja on voimassa 31.8.2021 asti.

Helsingissä 15.10.2020

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY