Pöytäkirja huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta

Siirry sisältöön

Aika              7.6.2023 

Paikka          Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n toimisto

Läsnä           Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat

1 §

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevan työehtosopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen uudistamisesta ajanjaksolle 1.4.2023–31.3.2025.

2 §

Sopimuskausi sisältää kaksi palkkaratkaisua.

Vuosi 2023

Palkkoja korotetaan 1.6.2023 tai sitä lähinnä seuraavaksi alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,3 %:n prosentin yleiskorotuksella. Työehtosopimuksessa sovittuja olosuhdelisiä sekä korvauksia korotetaan vastaavasti.

 Vuosi 2024

Palkkoja korotetaan 1.8.2024 tai sitä lähinnä seuraavaksi alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,7 %:n prosentin yleiskorotuksella. Työehtosopimuksessa sovittuja olosuhdelisiä sekä korvauksia korotetaan vastaavasti.

Päivitetyt palkkataulukot ovat neuvottelutuloksen liitteenä 1.

3 §

Osapuolet ovat sopineet liitteen 2 mukaisista tekstimuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.4.2023.

4 §

Osapuolet ovat sopineet liitteen 3 mukaisesta työryhmästä.

5 §     

Neuvottelun yhteydessä osapuolet ovat tarkentaneet huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalaa liitteen 4 mukaisesti.

6 §

Osapuolet ovat sopineet perhevapaauudistuksen aiheuttamista muutoksista liitteen 5 mukaisesti. Perhevapaauudistusta koskevat muutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

Määräyksen voimaantulosta on laadittu erillinen tulkintapöytäkirja (Liite 6)

Helsingissä 7.6.2023

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY