Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika  2.5.2023 (neuvottelutulos on hyväksytty osapuolten hallinnoissa)

Paikka  Allekirjoitetaan sähköpostitse

Läsnä  

Mikko Saarinen, PALTA
Simopekka Koivu, PALTA
Ulla Moilanen, PAM
Markku Saikkonen, PAM

1. Sopimuksen uudistaminen

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välinen asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus uudistetaan seuraavin muutoksin.

2. Sopimuskausi

Sopimuskausi alkaa 2.5.2023 ja päättyy 28.2.2025. Sopimus jatkuu 28.2.2025 jälkeen vuoden kerrallaan, ellei työehtosopimusta viimeistään kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ole kummaltakaan puolelta irtisanottu.

3. Palkankorotukset

Palkantarkistukset 2023

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,9 % suuruisella yleiskorotuksella. Korotus tehdään kiinteään tunti- tai kuukausipalkkaan, kuitenkin vähintään palkkataulukon mukaiseen palkkaan.

Taulukot
Taulukkopalkat korottuvat 1.6.2023 lukien 3,9 %:n suuruisella korotuksella.

Luottamusmieskorvaus
Luottamusmieskorvausta korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,9 %:lla. 

Yölisä ja kielilisä
Yölisää ja kielilisä korottuvat 1.6.2023 lukien 3,9 %:n suuruisella korotuksella.

Palkantarkistukset 2024

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,1 % suuruisella yleiskorotuksella. Korotus tehdään kiinteään tunti- tai kuukausipalkkaan, kuitenkin vähintään palkkataulukon mukaiseen palkkaan.

Taulukot
Taulukkopalkat korottuvat 1.3.2024 lukien 2,1 %:n suuruisella korotuksella.

Luottamusmieskorvaus
Luottamusmieskorvausta korotetaan 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,1 %:lla.

Yölisä ja kielilisä
Yölisä ja kielilisä korottuvat 1.3.2024 lukien 2,1 %:n suuruisella korotuksella.

Palkkojen korotusajankohdasta johtuva yhden prosentin kustannusvaikutus

Sopimus ei sisällä kertaerää, mutta kertaerää vastaava yhden prosentin palkkoja korottava kustannusvaikutus on huomioitu palkankorotusten ajankohtien aikaistamisilla.

4. Työryhmät

Häirinnän ja seksuaalisen häirinnän vastaisen ohjeistuksen laatiminen

Osapuolet jatkavat työryhmätyötä, jonka tehtävänä on laatia ohjeistus, joka tukee yrityksiä laatimaan yhteistoiminnassa omat työpaikkakohtaiset menettelytapaohjeet häirinnän ja seksuaalisen häirinnän varalta. Ohjeistus laaditaan sopimuskauden loppuun (28.2.2025) mennessä.

Palkkausjärjestelmätyöryhmä

Osapuolet jatkavat sopimuskauden aikana työryhmätyötä, jonka tarkoituksena on selvittää työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän uudistamismahdollisuuksia vastaamaan työn muuttuneeseen luonteeseen ja etätyön tuomiin muutoksiin. Samassa yhteydessä tarkastellaan paikkakuntakalleusluokituksia, koululaispalkkamääräyksiä sekä erilaisia lisiä kokonaisuutena. Jos työryhmä pääsee yksimielisyyteen mahdollisista muutoksista työryhmätyön pohjalta, sopijaosapuolet voivat sopia uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta.

Selkeyttämistyöryhmä

Osapuolet perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on selkeyttää työehtosopimuksen määräysten rakennetta ja järjestystä.

Perhevapaatyöryhmä

Työehtosopimusosapuolet perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää 29.2.2024 mennessä työehtosopimuksen perhevapaita koskevan määräyksen toimivuutta ottamalla huomioon 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen tavoitteet. Mahdolliset muutokset työehtosopimukseen tehdään kustannusneutraalisti.

Helsingissä 2.5.2023

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Tuomas Aarto, Minna Ääri

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Ulla Moilanen, Markku Saikkonen