Ohje työtehtävien sijoittumisesta vaativuusryhmiin

Vaativuusryhmää määriteltäessä selvitetään ensiksi tehtävän pääasiallinen sisältö. Palkkaliitteessä mainittujen yleismääritelmien perusteella arvioidaan se, kumman palkkaryhmän vaativuustasoa ko. tehtävä lähinnä vastaa.

Jos tehtävä on määritelty palkkaryhmään yksi ja työntekijä joutuu tekemään keskimäärin yli 15 % työajastaan palkkaryhmään kaksi kuuluvia tehtäviä, maksetaan työtehtävien suorittamisesta työehtosopimuksen 12 §:n mukaista työkohtaisuuslisää. Jos palkkaryhmään kaksi kuuluvien tehtävien aikaosuus tehdystä työajasta ylittää 50 % maksetaan palkkaryhmän kaksi mukainen palkka.

Ryhmittelyn soveltamiseksi on jäljempänä mainittu esimerkkejä tehtävistä ja tehtävänimikkeistä, jotka tyypillisesti kuuluvat eri vaativuusryhmiin. Vaativuusryhmän ratkaisee kuitenkin tehtävän vaativuustaso.

Ryhmä I  Asiakaspalvelun perustehtävät

 • Vastaus- ja välityspalvelut
 • Tilausten vastaanotto 
 • Määriteltyjen tuotteiden tarjonta kiinteään hintaan
 • Tuoteneuvonta
 • Asiakaskäyntivarausten hoito
 • Puhelintutkimukset ja haastattelut valmiiden kysymysten avulla
 • Ilmoitusten myynti ja käsittely
 • Maksamismuistutusten välittäminen

Ryhmä II  Erityisten tietojen tai työmenetelmien hallintaa vaativat asiakaspalvelu- ja ammattitehtävät

 • Tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja neuvonta
 • Saatavien perintä
 • Harkintaa vaativat puhelintutkimukset ja haastattelut
 • Monitaitoisuus työtekijän joutuessa tekemään ja hallitsemaan oman osaamisalueensa lisäksi muita tehtäviä, joihin vaaditaan tietty ammattitaito.

Ryhmä III  Palkkaryhmien yläpuoliset

 • Ryhmään kuuluvat kaikki ne työntekijät, joiden tehtävä ja sen mukainen palkka on vaativampi kuin ryhmässä II. Työntekijän palkka sovitaan henkilökohtaisesti työsopimuksella. 
 • Palkan määrittelyssä voidaan ohjeena käyttää vastaavien tehtävien palvelusektorin palkkatilastoja.