Allekirjoituspöytäkirja 

Siirry sisältöön

 Aika 2.5.2023

1. Päätettiin uudistaa muuttopalvelualan työehtosopimus liittojen välillä 25.4.2023 saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti.

2. Sopimuskausi

2.5.2023 – 28.2.2025

Sopimuksen määräykset ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan tai sopijapuolten väliset neuvottelut jommankumman neuvotteluosapuolen toimesta on todettu päättyneiksi

3. Palkkaratkaisu

 Palkantarkistukset 2023

Palkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.5.2023 lukien 3,5 %.

Palkantarkistukset 2024

Palkkoja korotetaan 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %.

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.3.2024 lukien 2,5 %.

Palkkojen korotusajankohdasta johtuva yhden prosentin kustannusvaikutus

Sopimus ei sisällä kertaerää, mutta kertaerää vastaava yhden prosentin palkkoja korottava kustannusvaikutus on huomioitu palkankorotusten ajankohtien aikaistamisilla.

4. Perhevapaatyöryhmä

Työehtosopimusosapuolet perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää 29.2.2024 mennessä työehtosopimuksen perhevapaita koskevan määräyksen toimivuutta ottamalla huomioon 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen tavoitteet. Mahdolliset muutokset työehtosopimukseen tehdään kustannusneutraalisti

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry