Muuttopalvelualan palkkausjärjestelmä

Siirry sisältöön

Palkkausryhmittely, peruspalkat ja lisät

Henkilön pääasiallinen tehtävä määrittää vaativuustason. Tehtäväkuvan ollessa monipuolinen ja sijoittuessa ”välimaastoon”, valitaan ylempi vaativuusryhmä.

Harjoittelija, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta voidaan maksaa 90 % sen vaativuustason palkasta mihin hänen tehtävänsä kuuluu, kuitenkin enintään 4 kuukautta tai 500 tuntia.

Siirtyessä vaativampaan tehtävään joka edellyttää harjaantumisaikaa, voidaan maksaa 95 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kuitenkin enintään 2 kuukautta.

Vaativuustaso A

Tehtävä muodostuu avustavista tehtävistä.
Tarvittavat tiedot ja taidot ovat opittavissa lyhytaikaisella opastuksella.
Työ suoritetaan työmääräysten ja työrutiinien mukaisesti.
Valvonta perustuu suorittamisen seurantaan.

Vaativuustaso B

Tehtävä on alan tyypillinen ammattitehtävä.
Tehtävä edellyttää ammatillisten tietojen ja työmenetelmien hallintaa, joka perustuu työssä hankittuun kokemukseen.

Vaativuustaso C

Tehtävät ovat itsenäisiä, asiantuntija- tai vaativia ammattitehtäviä.
Tehtävään sisältyy vastuu osa-alueesta tai -toiminnosta.
Mikäli tehtävä edellyttää ammattipätevyystutkintoa tai ammatillisten tietojen ja taitojen vankkaa hallintaa, joka perustuu työssä hankittuun laajaan kokemukseen.

Vaativuustaso D (sopimuspalkkaiset)

Tehtävä edellyttää työnjohdollista vastuuta
Palkka on henkilökohtainen sopimuspalkka ja ylittää C-tason.

Peruspalkat 1.5.2023 alkaen

Peruspalkat 1.3.2024 alkaen

Ilta-, yö-, lauantai- ja perävaunulisä

Lisät lasketaan henkilökohtaisesta palkasta.

Iltalisä maksetaan klo 18 – 22 väliseltä ajalta.

Yölisä maksetaan klo 22 – 06 väliseltä ajalta.

Lauantailisä maksetaan klo 00.00 – 24.00 väliseltä ajalta.

Perävaunulisää maksetaan siltä ajalta, kun perävaunua on kuljetettu.

Iltalisä 15 %
Yölisä 20 %
Lauantailisä 10 %
Perävaunulisä 10 %

Yrityksessä voi olla käytössä oma palkkausjärjestelmä, joka täyttää tämän työehtosopimuksen palkkausta koskevat vähimmäisehdot. Ennen järjestelmän käyttöönottoa on siitä annettava tarvittavat tiedot pääluottamusmiehelle. Palkkausjärjestelmän toimivuutta ja toteutumista on tarkasteltava, mikäli toinen osapuoli asiaa vaatii, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.