Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika  14.4.2020

Paikka  Sähköpostitse osapuolten välillä

Läsnä  Apteekkien työnantajaliitto ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat

Asia  Apteekin työntekijöiden työehtosopimus 1.4.2020-30.4.2022

1. Työehtosopimus ja sopimuskausi

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen (1.2.2018-31.3.2020) voimassaoloaika päättyi 31.3.2020. Uusi työehtosopimus katsotaan tulleen voimaan 1.4.2020 alkaen ja on voimassa 30.4.2022 saakka.

Uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltaessa ovat tämän työehtosopimuksen määräykset voimassa siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus on tullut voimaan ja sopimusneuvottelut muuten ovat päättyneet.

2. Palkankorotukset 1.8.2020 alkaen

Apteekin työntekijöiden 31.7.2020 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.8.2020 1,5 %:n yleiskorotuksella.

Palkkataulukkoja korotetaan 1.8.2020 lukien 1,5 %:n yleiskorotuksella.

Uudet palkkataulukot 1.8.2020 alkaen ovat liitteessä 2.

3. Palkankorotukset 1.8.2021 alkaen

Apteekin työntekijöiden 31.7.2021 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.8.2021 lukien 1,9 %:n yleiskorotuksella.

Palkkataulukkoja korotetaan 1.8.2021 lukien 1,9 %:n yleiskorotuksella.

Palkkataulukot 1.8.2021 alkaen ovat liitteessä 2.

4. Lisät

Työaikalisiä korotetaan 1.8.2020 1,5 % yleiskorotuksella ja 1.8.2021 1,9 %.

Työaikalisät ovat 1.8.2020 lukien:
Iltalisä 3,68 €/t
Lauantai-, jouluaatto ja juhannusaattolisä 3,94 €/t
Yölisä 4,72 €/t

Työaikalisät ovat 1.8.2021 lukien:
Iltalisä 3,75 €/t
Lauantai-, jouluaatto ja juhannusaattolisä 4,01 €/t
Yölisä 4,81 €/t

5. Luottamusmieskorvaus

Luottamusmieskorvausta ei koroteta.
Luottamusmieskorvaus on 1.4.2020 alkaen 25 euroa kuukaudessa.

6. Sovitut tekstimuutokset

Sovitut tekstimuutokset ovat liitteessä 1.

7. Työryhmät sopimuskaudelle

Apteekkien työnantajaliitto ja Palvelualojen ammattiliitto ovat sopineet, että liittojen välinen palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä jatkaa toimintaansa.

8. Apteekkierä

Osapuolten yhteinen näkemys allekirjoitushetkellä on se, että seuraavalla sopimuskaudella apteekkierä tulee olemaan mahdollisesti osa sovittavaa palkkaratkaisua, elleivät osapuolet yksimielisesti toisin sovi.

9. Muut sovitut asiat

Työehtosopimusneuvotteluissa 6.2.2018 sovittiin 120 -tunnin työaikajärjestelmän poistamisesta ja sen siirtämisestä allekirjoituspöytäkirjaan enintään 10-vuoden ajaksi. Osapuolet sopivat nyt, että 120-tunnin työaikajärjestelmää kokevat määräykset siirretään allekirjoituspöytäkirjasta erilliseksi liitteeksi.

Työehtosopimukseen päivitetään 1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain mukaiset pykäläviittaukset ja muutetaan sana ’viikoittainen vapaa-aika’ sanaksi ’viikkolepo’.

Vuosityöajanpidentämistä koskevat kirjaukset poistetaan.

10. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 30.4.2022 saakka. Sopimuksen irtisanomisessa noudatetaan työehtosopimuksen 24 §:ää.


Helsingissä 14.4.2020


Apteekkien työnantajaliitto ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry