Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika  28.4.2023

Paikka  Palvelualojen ammattiliiton toimisto, Helsinki

Läsnä  Apteekkien työnantajaliitto ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat

Asia  Apteekin työntekijöiden työehtosopimus 1.5.2023-30.4.2025

1. Työehtosopimus ja sopimuskausi

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen (1.4.2022-30.4.2024) voimassaoloaika päättyy 30.4.2023 optiovuoden toteutumattomuuden takia. Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.5.2023 ja on voimassa 30.4.2025 saakka.

Uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltaessa ovat tämän työehtosopimuksen määräykset voimassa siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus on tullut voimaan ja sopimusneuvottelut muuten ovat päättyneet.

2. Palkantarkistukset vuonna 2023

Palkankorotukset toteutetaan vuonna 2023 yleiskorotuksena ja kertakorvauksena. 

2.1. Palkankorotukset 1.8.2023 alkaen

Apteekin työntekijöiden 31.7.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.8.2023 3,0 %:n yleiskorotuksella.

Palkkataulukkoja korotetaan 1.8.2023 lukien 3,0 %:n yleiskorotuksella.

 Uudet palkkataulukot 1.8.2023 alkaen ovat liitteessä 2.

2.2. Kertakorvaus 2023

Kertakorvauksen suuruus on 400 euroa ja se maksetaan joulukuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertakorvaus voidaan maksaa kahdessa yhtä suuressa osassa, kuitenkin niin, että ensimmäinen osa maksetaan joulukuun 2023 palkanmaksun yhteydessä ja toinen osa viimeistään kesäkuun 2024 palkanmaksun yhteydessä.

Osa-aikaiselle työntekijälle euromääräisen kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Kertaerän maksuedellytykset:
– työsuhteen tulee olla alkanut viimeistään 1.1.2023
– työsuhteen tulee olla edelleen voimassa myös maksuajankohtana

Tarkemmat kertakorvauksen maksamista koskevat edellytykset ja ohjeistukset laaditaan Aptan ja Pamin välillä.

2.3. Työaikalisät

Työaikalisiä korotetaan 1.8.2023 3,0 % yleiskorotuksella.

Työaikalisät ovat 1.8.2023 lukien:

Iltalisä                                                                            3,94
Lauantai-, jouluaatto ja juhannusaattolisä                     4,21
Yölisä                                                                             5,06

3. Palkantarkistukset vuonna 2024 

Palkankorotukset toteutetaan vuonna 2024 yleiskorotuksena.

3.1. Yleiskorotuksen suuruus ja ajankohta 

Apteekin työntekijöiden 31.7.2024 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.8.2024 3,0 %:n yleiskorotuksella.

Uudet palkkataulukot 1.8.2024 alkaen ovat liitteessä 2.

3.2. Työaikalisät

Työaikalisiä korotetaan 1.8.2024 3,0 % yleiskorotuksella.

Työaikalisät 1.8.2024 lukien:

Iltalisä                                                               4,06
Lauantai-, jouluaatto ja juhannusaattolisä        4,34
Yölisä                                                                5,21

4. Apteekkierä

Osapuolten yhteinen näkemys allekirjoitushetkellä on se, että seuraavalla sopimuskaudella apteekkierä tulee olemaan mahdollisesti osa sovittavaa palkkaratkaisua, elleivät osapuolet yksimielisesti toisin sovi.

5. Sovitut tekstimuutokset

Sovitut tekstimuutokset ovat liitteessä 1.

6. Sovitut työryhmät

Palkkaustyöryhmä

Apteekkien työnantajaliitto ja Palvelualojen ammattiliitto ovat sopineet, että liittojen välinen palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä jatkaa toimintaansa. Tämän sopimuskauden tavoitteena on saada valmiiksi uusi palkkausjärjestelmä, joka mahdollistaisi uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton seuraavan sopimuskauden alusta.

7. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 30.4.2025 saakka. Sopimuksen irtisanomisessa noudatetaan työehtosopimuksen 24 §:ää.

Helsingissä 28.4.2023

Apteekkien työnantajaliitto ry           Palvelualojen ammattiliitto PAM ry