Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika  25.4.2022

Paikka  Eteläranta 10

Läsnä  Apteekkien työnantajaliitto ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat

Asia  Apteekin työntekijöiden työehtosopimus 1.5.2022-30.4.2024

1. Työehtosopimus ja sopimuskausi

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen (1.4.2020-30.4.2022) voimassaoloaika päättyy 30.4.2022. Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.5.2022 ja on voimassa 30.4.2024 saakka.

Uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltaessa ovat tämän työehtosopimuksen määräykset voimassa siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus on tullut voimaan ja sopimusneuvottelut muuten ovat päättyneet.

2. Palkankorotukset 1.8.2022 alkaen

Apteekin työntekijöiden 31.7.2022 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.8.2022  2,0 %:n yleiskorotuksella.

Palkkataulukkoja korotetaan 1.8.2022 lukien 2,0 %:n yleiskorotuksella.

Uudet palkkataulukot 1.8.2022 alkaen ovat liitteessä 2.

3. Palkantarkistukset vuonna 2023 (optiovuosi)

Osapuolet neuvottelevat kauden 1.5.2023-30.4.2024 toteutettavasta palkantarkistuksesta 15.3.2023 mennessä. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen palkantarkistuksesta ja sen toteuttamistavasta, on työehtosopimus irtisanottavissa 31.3.2023 mennessä päättymään 30.4.2023.

4. Lisät

Työaikalisiä korotetaan 1.8.2022 2,0 % yleiskorotuksella.

Työaikalisät ovat 1.8.2022 lukien:
Iltalisä 3,83 €/t
Lauantai-, jouluaatto ja juhannusaattolisä 4,09 €/t
Yölisä 4,91 €/t

5. Luottamusmieskorvaus

Luottamusmieskorvaus on 1.8.2022 alkaen 26 euroa kuukaudessa.

6. Apteekkierä

Osapuolten yhteinen näkemys allekirjoitushetkellä on se, että seuraavalla sopimuskaudella apteekkierä tulee olemaan mahdollisesti osa sovittavaa palkkaratkaisua, elleivät osapuolet yksimielisesti toisin sovi.

7. Sovitut tekstimuutokset

Sovitut tekstimuutokset ovat liitteessä 1.

8. Sovitut työryhmät

Perhevapaatyöryhmä

Osapuolet ovat sopineet perhevapaatyöryhmän perustamisesta. Työryhmän tarkoituksena on sopia työehtosopimuksen äitiys- ja isyysvapaan terminologian muuttamisesta vastaamaan perhevapaita koskevan lakiuudistuksen sisältöä sekä sopia palkallista perhevapaata koskevista määräyksistä. 

Työryhmän toimikausi päättyy perhevapaauudistusta koskevan lain voimaantullessa 1.8.2022. 

Jos työryhmän työ ei ole valmistunut toimikauden päättymiseen mennessä, äitiysvapaan palkkaa koskevaa määräystä sovelletaan siten, että raskausvapaaseen ja -rahaan oikeutettu työntekijä olisi oikeutettu saamaan raskausvapaan ja vanhempainvapaan ajalta palkkaa yhteensä vastaavalta ajanjaksolta kuin hänelle olisi maksettu äitiysvapaan palkkaa. Isyysvapaan palkkaa koskevaa määräystä sovelletaan puolestaan siten, että vanhempainvapaaseen ja -rahaan oikeutettu ei synnyttänyt vanhempi olisi oikeutettu saamaan vanhempainvapaan ajalta palkkaa vastaavalta ajanjaksolta kuin hänelle olisi maksettu isyysvapaan palkkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuskauden aikana tulevat perhevapaita koskevat lainsäädäntömuutokset eivät vaikuta TES:ssä määriteltyihin äitiys- tai isyysvapaan palkallisiin jaksoihin, elleivät osapuolet muusta sovi.

Palkkaustyöryhmä

Apteekkien työnantajaliitto ja Palvelualojen ammattiliitto ovat sopineet, että liittojen välinen palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä jatkaa toimintaansa.

9. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 30.4.2024 saakka. Sopimuksen irtisanomisessa noudatetaan työehtosopimuksen 24 §:ää.


Helsingissä 25.4.2022


Apteekkien työnantajaliitto ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry