9 §  Sopimuksen voimassaolo

1. Sopimus on voimassa 31.1.2025 asti.

2. Sopimus jatkuu 31.1.2025 jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen sen päättymistä.

3. Irtisanomisen yhteydessä on jätettävä kirjallisesti yksilöidyt muutosesitykset, muutoin irtisanominen on mitätön.