1 § Sopimuksen ulottuvuus

1. Sopimus koskee 18 vuotta täyttäneitä kaupan logistiikan esihenkilöitä.

2. Kaupan logistiikan esihenkilö on henkilö, joka ei osallistu säännöllisesti johdettaviensa työhön.