1 § Sopimuksen ulottuvuus

1. Sopimus koskee 18 vuotta täyttäneitä varasto- ja kuljetusesimiehiä.

2. Varasto- ja kuljetusesimies on henkilö, joka ei osallistu säännöllisesti johdettaviensa työhön.