4 §  Irtisanomisaika

1. Työnantajan noudattama irtisanomisaika on Kaupan työehtosopimuksen 5 §:n 1. kohdan mukaan:

2. Esihenkilön noudattama irtisanomisaika on Kaupan työehtosopimuksen 5 §:n 2. kohdan mukaan:

3.  Molempien osapuolten irtisanomisajaksi voidaan 1. ja 2. kohdista poiketen sopia 1 kuukausi.

Jos työnantajan irtisanomisaika on 1. kohdan mukaan pidempi kuin tämän kohdan nojalla sovittu 1 kuukauden irtisanomisaika, työnantajan on noudatettava pidempää irtisanomisaikaa.