6 §  Erinäiset määräykset

Siirry sisältöön

Noudatettavat sopimukset

1. Kaupan logistiikan esihenkilöiden työehtosopimuksen osana noudatetaan Kaupan työehtosopimuksen 25 §:n mukaisia sopimuksia.

Työasut

2. Esihenkilön työtehtävän niin edellyttäessä työnantaja hankkii vakinaiselle esihenkilölle työasun.

Työnantaja huoltaa työasun, ellei esihenkilön kanssa korvausta vastaan toisin sovita.

Esihenkilöiden luottamusmies

3. Esihenkilöt voivat valita keskuudestaan luottamusmiehen.

Luottamusmieheen noudatetaan 1. kohdan mukaisesti Kaupan työehtosopimuksen osana olevaa luottamusmiessopimusta.

 Esihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu

4. Esihenkilöt voivat valita keskuudestaan oman työsuojeluvaltuutetun ja hänelle 2 varavaltuutettua.

Työsuojeluvaltuutettuun noudatetaan 1. kohdan mukaisesti Kaupan työehto­sopimuksen osana olevaa Työsuojelun yhteistoimintasopimusta.