6 §  Erinäiset määräykset

Siirry sisältöön

Noudatettavat sopimukset

1. Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimuksen osana noudatetaan Kaupan työehtosopimuksen 25 §:n mukaisia sopimuksia.

Työasut

2. Esimiehen työtehtävän niin edellyttäessä työnantaja hankkii vakinaiselle esimiehelle työasun.

Työnantaja huoltaa työasun, ellei esimiehen kanssa korvausta vastaan toisin sovita.

Esimiesten luottamusmies

3. Esimiehet voivat valita keskuudestaan luottamusmiehen.

Luottamusmieheen noudatetaan 1. kohdan mukaisesti Kaupan työehtosopimuksen osana olevaa luottamusmiessopimusta.

 Esimiesten työsuojeluvaltuutettu

4. Esimiehet voivat valita keskuudestaan oman työsuojeluvaltuutetun ja hänelle 2 varavaltuutettua.

Työsuojeluvaltuutettuun noudatetaan 1. kohdan mukaisesti Kaupan työehto­sopimuksen osana olevaa Työsuojelun yhteistoimintasopimusta.