Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta noudatetaan vähittäiskauppaa harjoittavissa yrityksissä. Sopimus koskee työaikalain alaisia vähittäiskaupan esimiehiä sekä Kaupan työehtosopimuksessa tarkoitettujen pika- ja noutotukkujen esimiehiä.

Työehdot määräytyvät Kaupan työehtosopimuksen myyjien määräysten mukaan.

Esimies toimii myymäläpäällikkönä, myymälän- tai osastonhoitajana tai vastaavanlaisessa tehtävässä. Esimies vastaa toimivaltansa rajoissa myymälän tai osaston palvelu- tai muusta toimintavalmiudesta.

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2020 – 31.1.2022

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä