6 § Palkat

Siirry sisältöön

Palkat

1. Esimiehen palkka määräytyy sopimuksen mukaan.

2. Kiinteäpalkkaisen esimiehen palkkaa korotetaan vähintään samalla yleiskorotuksen määrällä ja samaan aikaan kuin myyjien palkkaa.

3. Esimiesten palkkoja tulisi korottaa siten, että palkkasuhteet muuhun henkilöstöön nähden eivät aiheettomasti muutu.

4. Esimiehen palkan tulee olla korkeampi kuin hänen alaistensa, ellei tästä poikkeamiseen ole perusteltua syytä.

5. Työnantaja ja esimies keskustelevat vuosittain palkkauksesta ja sen määräytymisen perusteista.

Palkkakeskustelun päätteeksi tai työpaikalla muuna ajankohtana käydään keskustelu esimiehen työssä jaksamisesta, työhön liittyvistä kuormitustekijöistä ja tarvittaessa jatkotoimista.

Hälytysraha

6. Hälytysraha määräytyy Kaupan työehtosopimuksen myyjien määräyksen mukaan.