6 § Palkat

Siirry sisältöön

Palkat

1. Esihenkilön palkka määräytyy sopimuksen mukaan.

2. Kiinteäpalkkaisen esihenkilön palkkaa korotetaan vähintään samalla yleiskorotuksen määrällä ja samaan aikaan kuin myyjien palkkaa.

3. Esihenkilöiden palkkoja tulisi korottaa siten, että palkkasuhteet muuhun henkilöstöön nähden eivät aiheettomasti muutu.

4. Esihenkilön palkan tulee olla korkeampi kuin hänen alaistensa, ellei tästä poikkeamiseen ole perusteltua syytä.

5. Työnantaja ja esihenkilö keskustelevat vuosittain palkkauksesta ja sen määräytymisen perusteista kuten työnantajan mahdollisesti noudattaman palkkausjärjestelmän soveltaminen sekä mahdollisten korvausten ja/tai lisien perusteet. Keskustelun tavoitteena on myös lisätä esihenkilön ymmärrystä palkkausjärjestelmästä ja sen perusteista.

Työhyvinvointi

6. Palkkakeskustelun päätteeksi tai työpaikalla muuna ajankohtana käydään keskustelu esihenkilön työssä jaksamisesta ja työhön liittyvistä kuormitustekijöistä.  Lisäksi keskustelussa käsitellään 2 § 3. kohdassa tarkoitettujen vapaiden toteutuminen sekä esihenkilön osaamista tukevat koulutus- ja perehdyttämistarpeet.

7. Esihenkilön aloitteesta käsitellään mm. esihenkilötyölle varatun ajan ja resurssien riittävyys

Hälytysraha ja työajan ulkopuolinen työ

8. Hälytysraha määräytyy Kaupan työehtosopimuksen myyjien määräyksen mukaan.

Milloin esihenkilö joutuu pakottavista syistä työajan ulkopuolella muutoin hoitamaan työtehtäviä, toteutunut työaika on lisä- tai ylityötä eikä se vähennä tasoittumisjakson tunteja, ellei esihenkilön aloitteesta muuta sovita.