3 § Työsopimus

Kirjallisessa työsopimuksessa tulee olla tässä työehtosopimuksessa olevan mallilomakkeen mukaiset vähimmäistiedot.