4 § Työehdot ja -ajat

Siirry sisältöön

1. Työehdot määräytyvät Kaupan työehtosopimuksen myyjien määräysten mukaan alla esitetyin poikkeuksin.

Ruoka- ja kahvitauko

Paikallisesti sopimalla ruokatauko voidaan

  • lyhentää enintään 30 minuutilla tai
  • poistaa kokonaan, jolloin työntekijä voi ruokailla työaikana
  • henkilö sopii asiasta oman esimiehensä kanssa.

2. Työvuoroluetteloa laadittaessa esimiehelle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä työvuorojen pituuden, työvuorojen sijoittelun, vapaapäivien ja vuosivapaiden antamisen suhteen.

3. Tämä sopimus ei muutoin muuta esimiesten yrityskohtaisia työaikajärjestelyjä.