4 § Työehdot ja -ajat

Siirry sisältöön

1. Työehdot määräytyvät Kaupan työehtosopimuksen myyjien määräysten mukaan alla esitetyin poikkeuksin.

Ruoka- ja kahvitauko

Paikallisesti sopimalla ruokatauko voidaan

  • lyhentää enintään 30 minuutilla tai
  • poistaa kokonaan, jolloin työntekijä voi ruokailla työaikana
  • henkilö sopii asiasta oman esimiehensä kanssa.

Toiminnallisten syiden estäessä ruoka- ja kahvitauon pitämisen sovituin tai määrätyin tavoin esimies päättää itse kyseisen päivän tauon sijoittumisen.

2. Työvuoroluetteloa laadittaessa esimiehelle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä työvuorojen pituuden, työvuorojen sijoittelun, soveltuvien taukokäytäntöjen, vapaapäivien ja vuosivapaiden antamisen suhteen.

3. Vuosivapaiden sijoittamisessa pyritään huomioimaan esimiehen toiveet ja työssä jaksamista tukevat järjestelyt.

4. Tämä sopimus ei muutoin muuta esimiesten yrityskohtaisia työaikajärjestelyjä.