4 § Työehdot ja -ajat

Siirry sisältöön

1. Työehdot määräytyvät Kaupan työehtosopimuksen myyjien määräysten mukaan alla esitetyin poikkeuksin.

Ruoka- ja kahvitauko

Paikallisesti sopimalla ruokatauko voidaan

  • lyhentää enintään 30 minuutilla tai
  • poistaa kokonaan, jolloin esihenkilö voi ruokailla työaikana
  • henkilö sopii asiasta oman esihenkilönsä kanssa.

Toiminnallisten syiden estäessä ruoka- ja kahvitauon pitämisen sovituin tai määrätyin tavoin esihenkilö päättää itse kyseisen päivän tauon sijoittumisen.

2. Työvuoroluetteloa laadittaessa esihenkilölle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä työvuorojen pituuden, työvuorojen sijoittelun, soveltuvien taukokäytäntöjen, vapaapäivien ja vuosivapaiden antamisen suhteen.

3. Vuosivapaiden sijoittamisessa pyritään huomioimaan esihenkilön toiveet ja työssä jaksamista tukevat järjestelyt.

4. Vapaan ja työajan tosiasiallisesta toteutumisesta käydään keskustelut jommankumman osapuolen aloitteesta.

5. Tämä sopimus ei muutoin muuta esihenkilön yrityskohtaisia työaikajärjestelyjä.