10 § Sopimuksen voimassaolo

1. Sopimus on voimassa 31.1.2024 asti.

2. Sopimus jatkuu 31.1.2024 jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen sen päättymistä.

3. Irtisanomisen yhteydessä on jätettävä kirjallisesti yksilöidyt muutosesitykset, muutoin irtisanominen on mitätön.