2 § Esimies

1. Esimies toimii myymäläpäällikkönä, myymälän- tai osastonhoitajana tai vastaavanlaisessa tehtävässä.

2. Esimies vastaa toimivaltansa rajoissa myymälän tai osaston palvelu- tai muusta toimintavalmiudesta.