2 § Esihenkilö

1. Esihenkilö toimii myymäläpäällikkönä, myymälän- tai osastonhoitajana tai vastaavanlaisessa tehtävässä.

2. Esihenkilö vastaa toimivaltansa rajoissa myymälän tai osaston palvelu- tai muusta toimintavalmiudesta.

3. Esihenkilön työtehtävien tulee olla esihenkilön vapaalla ollessa järjestetty niin, että vapaalla olon tarkoitus toteutuu, esim. sijaisuusjärjestelyin tai muilla työnantajan päättämillä tavoilla.