7 § Erinäiset määräykset

Siirry sisältöön

Sosiaaliset edut

1. Tämä sopimus ei koske yrityksen sosiaalisia etuja.

Ohjesäännöt

2. Esimiehen on noudatettava yrityksen voimassa olevia ohjesääntöjä.

 3. Ohjesäännöt eivät saa olla ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa.

Noudatettavat sopimukset

4. Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen osana noudatetaan Kaupan työehtosopimuksen 25 §:n mukaisia sopimuksia.

Työasut

5. Esimiehen työtehtävän niin edellyttäessä työnantaja hankkii vakinaiselle esimiehelle työasun.

Työnantaja huoltaa työasun, ellei esimiehen kanssa korvausta vastaan toisin sovita.

Esimiesten luottamusmies

6. Esimiehet voivat valita keskuudestaan luottamusmiehen.

Luottamusmieheen noudatetaan 1. kohdan mukaisesti Kaupan työehtosopimuksen osana olevaa Luottamusmiessopimusta.

Esimiesten luottamusmies ja työnantaja keskustelevat tarvittaessa työstävapautusajasta johtuvista järjestelyistä. Keskustelussa käsitellään mm. esimiestehtävän edellyttämä työmäärä ja vastuualueet.

Esimiesten työsuojeluvaltuutettu

7. Esimiehet voivat valita keskuudestaan oman työsuojeluvaltuutetun ja hänelle 2 varavaltuutettua.

Työsuojeluvaltuutettuun noudatetaan 1. kohdan mukaisesti Kaupan työehto­sopimuksen osana olevaa Työsuojelun yhteistoimintasopimusta.

Esimiesten työsuojeluvaltuutettu ja työnantaja keskustelevat tarvittaessa työstävapautusajasta johtuvista järjestelyistä. Keskustelussa käsitellään mm. esimiestehtävän edellyttämä työmäärä ja vastuualueet.