7 § Erinäiset määräykset

Siirry sisältöön

Sosiaaliset edut

1. Tämä sopimus ei koske yrityksen sosiaalisia etuja.

Ohjesäännöt

2. Esihenkilön on noudatettava yrityksen voimassa olevia ohjesääntöjä.

 3. Ohjesäännöt eivät saa olla ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa.

Noudatettavat sopimukset

4. Vähittäiskaupan esihenkilöiden työehtosopimuksen osana noudatetaan Kaupan työehtosopimuksen 25 §:n mukaisia sopimuksia.

Työasut

5. Esihenkilön työtehtävän niin edellyttäessä työnantaja hankkii vakinaiselle esihenkilölle työasun.

Työnantaja huoltaa työasun, ellei esihenkilön kanssa korvausta vastaan toisin sovita.

Esihenkilöiden luottamusmies

6. Esihenkilöt voivat valita keskuudestaan luottamusmiehen.

Luottamusmieheen noudatetaan 1. kohdan mukaisesti Kaupan työehtosopimuksen osana olevaa Luottamusmiessopimusta.

Esihenkilöiden luottamusmies ja työnantaja keskustelevat tarvittaessa työstävapautusajasta johtuvista järjestelyistä. Keskusteluissa käsitellään mm. esihenkilötehtävän edellyttämä työmäärä ja vastuualueet edustettavien määrä ja muut näkökohdat huomioiden.

Esihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu

7. Esihenkilöt voivat valita keskuudestaan oman työsuojeluvaltuutetun ja hänelle 2 varavaltuutettua.

Työsuojeluvaltuutettuun noudatetaan 1. kohdan mukaisesti Kaupan työehto­sopimuksen osana olevaa Työsuojelun yhteistoimintasopimusta.

Esihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu ja työnantaja keskustelevat tarvittaessa työstävapautusajasta johtuvista järjestelyistä. Keskusteluissa käsitellään mm. esihenkilötehtävän edellyttämä työmäärä ja vastuualueet edustettavien määrä ja muut näkökohdat huomioiden.